Cơ hội việc làm- Tham gia tại MGI Solutions

Tham gia ngay!

TEAM WORK KIỂU MỸ - TƯ DUY KHAI PHÓNG - WORK LIFE BALANCE
UI Developer
Yêu Cầu
 • Có kinh nghiệm coding 2 năm trở lên.
 • Thông thạo HTML/CSS/JS.
 • Có kinh nghiệm về UI/UX.
 • Có kinh nghiệm về .NET Blazor.
 • Có kinh nghiệm về VueJS là một lợi thế.
 • Có kiến thức về .NET MVC và/hoặc .NET Razor là một lợi thế.
Mô Tả Công Việc
 • Xây dựng giao diện trên nhiều kích thước thiết bị khác nhau.
 • Tối ưu tài nguyên của Web application, giảm thời gian tải trang.
 • Phối hợp với đội ngũ thiết kế để phát triển UI mới.
Phúc Lợi
 • Lương up to $2000, review lương định kỳ 3 tháng
 • Chế độ đóng bảo hiểm xã hội tốt. Chăm sóc sức khỏe định kỳ
 • Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
 • Teambuilding hàng tháng, company trip hàng năm
 • Tham gia các CLB Thể thao được Công ty tài trợ
 • Dự án product nhiều thách thức và trải nghiệm đáng học hỏi
 • Công nghệ mới luôn được cập nhật thường xuyên
Trụ Sở
 • Nhà M5, đường số 10, khu đô thị mới An Cựu city, Tp.Huế.
Liên hệ ứng tuyển ngay để cùng MGI Solutions phát triển sự nghiệp.
Frontend Developer
Yêu Cầu
 • Thành thạo JavaScript (ES6), HTML5, CSS3, Saas, Less
 • Thành thạo React hoặc Vue hoặc Svelte...
 • Có kinh nghiệm phát triển Responsive Web, SPA, PWA
 • Có kinh nghiệm làm việc trong mô hình Agile / Scrum
 • Có tư duy phân tích logic và kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả
Mô Tả Công Việc
 • Xây dựng Web Application với các Framework Javascript như Angular, Vue...
 • Triển khai giao diện theo thiết kế của khách hàng
 • Xây dựng giao diện trên nhiều kích thước thiết bị khác nhau.
Phúc lợi
 • Lương up to $2000, review lương định kỳ 3 tháng
 • Chế độ đóng bảo hiểm xã hội tốt. Chăm sóc sức khỏe định kỳ
 • Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
 • Teambuilding hàng tháng, company trip hàng năm
 • Tham gia các CLB Thể thao được Công ty tài trợ
 • Dự án product nhiều thách thức và trải nghiệm đáng học hỏi
 • Công nghệ mới luôn được cập nhật thường xuyên
Trụ Sở
 • Nhà M5, đường số 10, khu đô thị mới An Cựu city, Tp.Huế.
Liên hệ ứng tuyển ngay để cùng MGI Solutions phát triển sự nghiệp.
Backend Developer
Yêu Cầu
 • Thành thạo một trong những ngôn ngữ sau: C#, Java, PHP
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển API Restful cho Web and Mobile application sử dụng .NET, .NET Core hoặc Java
 • Có kiến thức về OOP, áp dụng Design Patterns
 • Có kinh nghiệm làm việc với MSSQL hoặc MySQL
 • Có tư duy phân tích logic và kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Mô Tả Công Việc
 • Tham gia vào quá trình phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các API kết nối tích hợp giữa các hệ thống web application.
 • Thúc đẩy và điều phối vòng đời kỹ thuật của .NET Application: thiết kế, lập trình, kiểm thử.
Phúc Lợi
 • Lương up to $2000, review lương định kỳ 3 tháng
 • Chế độ đóng bảo hiểm xã hội tốt. Chăm sóc sức khỏe định kỳ
 • Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
 • Teambuilding hàng tháng, company trip hàng năm
 • Tham gia các CLB Thể thao được Công ty tài trợ
 • Dự án product nhiều thách thức và trải nghiệm đáng học hỏi
 • Công nghệ mới luôn được cập nhật thường xuyên
Trụ Sở
 • Nhà M5, đường số 10, khu đô thị mới An Cựu city, Tp.Huế.
Liên hệ ứng tuyển ngay để cùng MGI Solutions phát triển sự nghiệp.
Tester
Yêu Cầu
 • Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp kiểm thử phần mềm.
 • Có kinh nghiệm viết Test Plan cho hệ thống.
 • Review tài liệu test, thực hiện test scenario.
 • Có kinh nghiệm về Automation Testing và Selenium là một lợi thế.
 • Ưu tiên có kỹ năng giao tiếp và lập báo cáo bằng tiếng Anh.
Mô Tả Công Việc
 • Xây dựng phát triển Test Plan và Test Cases để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo chất lượng.
 • Thực hiện việc kiểm thử với các loại sản phẩm khác nhau, áp dụng các kỹ thuật kiểm thử và phần mềm kiểm thử khác nhau.
 • Review tài liệu test, thực hiện test scenario.
 • Tổng hợp kết quả test của cả team, tạo báo cáo phân tích chất lượng cho khách hàng.
 • Tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra các đề xuất để cải tiến.
Phúc lợi
 • Lương up to $2000, review lương định kỳ 3 tháng
 • Chế độ đóng bảo hiểm xã hội tốt. Chăm sóc sức khỏe định kỳ
 • Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
 • Teambuilding hàng tháng, company trip hàng năm
 • Tham gia các CLB Thể thao được Công ty tài trợ
 • Dự án product nhiều thách thức và trải nghiệm đáng học hỏi
 • Công nghệ mới luôn được cập nhật thường xuyên
Địa điểm công việc
 • Nhà M5, đường số 10, khu đô thị mới An Cựu city, Tp.Huế.
Liên hệ ứng tuyển ngay để cùng MGI Solutions phát triển sự nghiệp.
(+84)
(+1)
File type (.docx, .doc, .pdf, .png, . jpeg, .jpg và dung lượng file nhỏ hơn 1MB)
Đừng lo lắng nếu bạn chưa có sẵn CV, bạn có thể gửi bổ sung sau khi bộ phận tuyển dụng liên hệ và xác nhận lại với bạn.

Ứng Tuyển Thành Công!

MGI Solutions Việt Nam đã nhận được thông tin ứng tuyển của bạn. Vui lòng thường xuyên kiểm tra email (hộp thư chính và hộp thử spam) hoặc điện thoại để MGI có thể liên hệ trao đổi thêm nhé!
OK